Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Menu

REGULAMIN KLUBU MARIZA

Zasady ogólne:

 1. Klub tworzą dobrowolnie zgłoszeni i zarejestrowani w nim członkowie - Konsultanci Mariza.
 2. Konsultantem może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat.
 3. Rejestracja następuje na podstawie wniosku o przyjęcie do Klubu Mariza składanego osobiście, przesłanego mailem, pocztą lub wypełnionego na stronie internetowej www.mariza.com.pl.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku Konsultant zostaje zarejestrowany w bazie danych firmy P.H. Mariza Dystrybucja i zostaje mu nadany numer identyfikacyjny ID, którym będzie posługiwać się przy składaniu zamówień oraz prowadzeniu rozliczeń.
 5. Firmie P.H. Mariza Dystrybucja przysługuje prawo odrzucenia złożonego wniosku i odmowy współpracy.
 6. P.H. Mariza Dystrybucja nie pobiera żadnych opłat z tytułu przyjęcia zgłoszenia i zarejestrowania Konsultanta.
 7. Konsultantowi nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z wstąpieniem do Klubu Mariza.
 8. Konsultant kupuje produkty Mariza na własne potrzeby lub prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu, na własny rachunek i ryzyko. Konsultant w szczególności odpowiedzialny jest za dopełnienie wszelkich formalności wobec właściwych organów z tytułu prowadzonej przez siebie działalności.
 9. Konsultant ma prawo odsprzedawać nabyte produkty dalej, ale wyłącznie do finalnego użytkownika.
 10. Przystąpienie do Klubu Mariza nie rodzi żadnych skutków w zakresie uprawnień pracowniczych właściwych dla stosunku pracy.
 11. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Klubie Mariza przedstawiane są w materiałach drukowanych, informacjach na stronie internetowej oraz pismach wysyłanych do członków Klubu.
 12. Konsultant otrzymuje bezpłatnie jeden katalog z każdej edycji, oraz materiały informacyjne na temat firmy i produktów Mariza.
 13. Konsultant nie ma obowiązku składania zamówień. Jeżeli nie złoży zamówienia z trzech kolejnych edycji katalogu zaprzestana zostaje wysyłka bezpłatnego egzemplarza, a członkostwo w Klubie automatycznie wygasa.
 14. Konsultant zobowiązany jest w okresie członkostwa w Klubie zachować w tajemnicy wszelkie informacje stanowiące tajemnicę P.H. Mariza Dystrybucja, oraz dane osobowe klientów, które poznał w związku ze sprzedażą.
 15. Konsultant oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów związanych z przynależnością do Klubu Mariza, jak i celów marketingowych, statystycznych i fiskalnych zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). Administratorem danych osobowych będzie P.H. Mariza Dystrybucja.
 16. Konsultant obowiązany jest zapoznać się z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz stosować się do nich.
 17. P.H Mariza zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Konsultantem nieprzestrzegającym Regulaminu Klubu Mariza
 18. P.H. Mariza Dystrybucja ma prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu informując o nich członków Klubu drogą elektroniczną.
 19. Konsultant może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w Klubie po złożeniu pisemnego oświadczenia.

  Zasady zakupu:
 20. Zamówienie powinno zostać złożone na stronie internetowej www.mariza.com.pl, lub w formie pisemnej faksem, pocztą lub mailem.
 21. Konsultant zarejestrowany w Klubie dokonuje zakupów produktów Mariza na następujących warunkach:
 22. Przy jednorazowym zamówieniu Konsultant otrzyma rabat podstawowy w wysokości 30 % od wartości całego zamówienia. Od produktów niekosmetycznych(akcesoria kosmetyczne np. pędzle) lub specjalnych ofert promocyjnych na kosmetyki udzielany jest rabat w wysokości 10%. 
 23. Zamówienia jednorazowe o wartości równej i większej niż 200 zł licząc po cenach katalogowych będzie dostarczane pod wskazany adres bez dodatkowej opłaty.
 24. Zamówienie jednorazowe o wartośco od 120 zł do 199,99 zł licząc po cenach katalogowych będzie dostarczone pod wskazany adres za dodatkowym kosztem przesyłki 8 zł.
 25. Zamówienia jednorazowe o wartości mniejszej niż 200 zł licząc po cenach katalogowych będzie dostarczane pod wskazany adres za dodatkowym kosztem przesyłki w wysokości 16 zł.
 26. Od cen próbek, testerów, katalogów oraz materiałów reklamowych nie przysługują rabaty. Jednak ich ceny wliczają się do wartości zamówienia objętego bezpłatną przesyłką.
 27. Produkty będą dostarczane pocztą kurierską, za pobraniem, pod wskazany przez Konsultanta adres.
 28. Zamówione produkty można odebrać osobiście w Dziale Handlowym w siedzibie firmy, bez względu na wartość zamówienia.
 29. Realizacja zamówienia trwa do trzech dni roboczych. W czasie wzmożonej sprzedaży czas realizacji może zostać wydłużony, o czym Konsultant zostanie powiadomiony.
 30. Opóźnienie w zapłacie za nabyty towar upoważnia Mariza Dystrybucja do wstrzymania sprzedaży.
 31. Istnieje możliwość zwrotu produktu do 30 dni od daty zakupu.
 32. W przypadku zwrotu produktu Mariza Dystrybucja gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia, po odjęciu kosztów przesyłki z pkt. 21 niniejszego regulaminu.

  Postanowienia dodatkowe:
 33. P.H. Mariza Dystrybucja przewiduje możliwość podpisania z Konsultantem Umowy o współpracę.
 34. P.H. Mariza Dystrybucja zastrzega sobie prawo odmowy podpisania dodatkowej umowy o współpracę, bez podania przyczyny.
 35. Wszelkie informacje dotyczące Umowy o współpracę i warunków współpracy znajdują się na stronie internetowej www.mariza.com.pl.